C.O.F. Studio

Filter
Sommarpriser
Stigande temperaturer och sjunkande priser

C.O.F. som står för Circle of Friends, är en relativt ny aktör på den svenska modekartan. Grundat 2014 av branschräven Per Fredriksson, har visionen för C.O.F. alltid varit att göra de bästa denimprodukterna på marknaden.

Man jobbar även väldigt mycket i framkant när det gäller miljöfrågan inom denimbranschen och produktionen har sedan starten skett i fabriker som strävar efter en så miljösnål process som möjligt.